Descoperă cum te putem ajuta astăzi

Cifrele reprezintă pentru noi mai mult decat simple numere, ele transmit povestea companiei. De aceea, am creat o gamă complexă de servicii care vin în întampinarea nevoilor clienților. Descoperă cum te putem ajuta astăzi.

Contabilitate financiară & gestiune

Conform Legii Contabilitatii, serviciile de contabilitate financiară sunt obligatorii pentru orice companie.

Echipa noastră vine în întâmpinarea nevoilor clienților prin servicii personalizate care se pliază pe specificul activității și obiectivelor sale.

Comunicarea și educația financiară a clienților noștri sunt principii după care ne ghidăm în a oferi suportul companiilor în procesul lor de creștere.

În materie de contabilitate financiară oferim urmatoarele servicii:

 • Monitorizarea legislaţiei în domeniul financiar-contabil şi fiscal, semnalând proactiv modificările legislative care au impact asupra activităţii clientului și propunând soluţii de schimbare pentru respectarea permanentă a reglementărilor legale;
 • Înregistrare cronologică a documentelor primare ale companiei client puse la dispoziţia prestatorului;
 • Contabilitatea de gestiune;
 • Întocmirea balanţelor de verificare;
 • Întocmirea și depunerea declaraţiilor privind taxele și impozitele;
 • Întocmirea şi transmiterea către client a ordinelor de plată privind obligaţiile către bugetul statului;
 • Întocmirea şi depunerea bilanţurilor contabile;
 • Completarea registrelor obligatorii: Registrul Inventar, Registrul Jurnal General şi Registrul Fiscal;
 • Asistență la controalele fiscale efectuate de organele statului;
 • Întocmire manual de proceduri contabile;
 • Consultanță fiscală.

Servicii de expertiză

Prin solicitarea unei expertize contabile puteți beneficia de o analiză completă a companiei analizate.

În urma expertizei contabile veți avea o imagine asupra modului de evidențiere a documentelor contabile și a unor situații de natură financiar – contabilă.

 • Verificarea tranzacțiilor de valori semnificative și a documentelor suport (contracte, certificate de rezidentă fiscală, rapoarte de activitate, facturi, etc);
 • Verificarea proceselor contabile în vederea certificării corectitudinii și eficacității;
 • Verificarea calculului salarial și al sistemului de impozitare al colaboratorilor;
 • Verificarea calculelor de impozite și taxe;
 • Verificarea declarațiilor fiscale depuse și a raportărilor financiare;
 • Verificarea prin sondaj a dosarelor de personal, contractelor de muncă, drepturilor de autor.

Servicii resurse umane și salarizare

Resursele umane sunt una din cele mai importante investiții ale unei companii.

Succesul companiei, gradul de competitivitate și progresul companiei depind într-o măsură ridicată de calitatea resurselor umane și de nivelul de creativitate al acestora.

Salarizare

 • Calcul si intocmire state de plata lunare;
 • Întocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiilor sociale;
 • Întocmire ordine de plata pentru contribuții și contributia asiguratorie de munca;
 • Asistență la controalele fiscale efectuate de organele statului;

Administrare personal

 • Întocmire acte angajare (contracte individuale de muncă, fișa post, etc.), acte modificare contracte de muncă (acte adiționale, informări), acte suspendare contract de muncă (când este cazul);
 • Calcul și evidență concedii odihnă, concedii medicale, sporuri;
 • Asigurare relația cu casă de asigurări de sănătate pentru recuperare sume concedii medicale – întocmire și depunere dosar recuperare;
 • Calcul popriri și legătură cu executorii judecătorești;
 • Calcul tichete de masă și tichete cadou(dacă e cazul);
 • Întocmire situație lunară cu salariile nete ale salariaților;
 • Fluturași salariu (dacă e cazul);
 • Inscrieri sau modificari în REVISAL;
 • Transmiterea modificărilor la ITM;
 • Întocmire dosare de personal;
 • Evidență concedii odihnă, concedii fără salariu, absente nemotivate, recuperări;
 • Întocmire fișa deduceri pe baza certificatelor de naștere ale copiilor;
 • Întocmire dosar personal al salariaților;
 • Întocmire dosare de pensionare;
 • Întocmire dosare șomaj;
 • Întocmire adeverințe pentru salariați – bancă, medic familie, etc.;
 • Întocmire pontaje și evidență ore muncă zilnică;

IT & C

Serviciile noaste IT vin în completarea afacerii tale prin asigurarea infrastructurii, managementului și auditului IT & C.

În urma expertizei contabile veți avea o imagine asupra modului de evidențiere a documentelor contabile și a unor situații de natură financiar – contabilă.

 • Set-up infrastructură IT pentru o companie nou inființată;
 • Proiectare infrastructură IT&C;
 • Implemementare și management proiecte IT&C;
 • Management de vulnerabilități și consultanță în securitatea cibernetică;
 • Management, administrare și suport pentru infrastructura IT – servere, rețelistică, VoIP, etc.;
 • Management infrastructură virtuală pe diferite platforme de virtualizare;
 • Servicii de relaționare IT cu vendori sau terți;
 • Consultanță în alegerea și achiziția soluțiilor IT&C;
 • Audit infrastructură IT&C;
 • Migrare servicii în cloud;
 • Hosting servicii IT în infrastructură proprie;
 • Management și inventariere software;
 • Consultantă licențiere;
 • Training și instruire utilizatori;
 • Backup date în infrastructură proprie.

Servicii juridice

Dreptul comercial

În domeniul contractelor comerciale, asistenţa noastră presupune redactarea, negocierea şi revizuirea unei mari varietăţi de contracte comerciale. Astfel, oferim asistenţă juridică în pregătirea şi negocierea diferitelor contracte comerciale (distribuţie, agenţie, franciza, leasing, prestări servicii, de producţie, de vânzare – cumpărare, asociere, management).

De asemenea, oferim consultanţă pentru:

 • litigii privind încălcarea obligaţiilor contractuale;
 • tranzacţii în faza procesuală şi post procesuală;
 • contracte comerciale: redactare şi atestare;
 • întocmirea de notificări, somaţii, adrese;
 • asistenţa la negocierea contractelor şi/sau tranzacţiilor;
 • asistenţă în etapa executării silite;
 • procedura somaţiei de plată şi a ordonanţei de plată.

Dreptul muncii

În materia dreptului muncii oferim următoarele servicii:

 • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti competente în soluţionarea litigiilor de muncă;
 • Asistenţă şi consultanţă juridică privind relaţiile contractuale de muncă;
 • Redactarea contractelor, acordurilor, notificărilor;
 • Asistenţă în negocierea contractelor de muncă;
 • Redactarea descrierii postului, a regulamentelor de ordine interioară, a regulamentelor de organizare şi funcţionare;
 • Asistenţă şi consultanţă în redactarea contractelor de muncă, a clauzelor de confidenţialitate, exclusivitate, de calificare profesională, de mobilitate;
 • Legalizarea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.

Executare silită

 • Asistenţă şi reprezentare în toate procedurile de executare silită, asistenţă juridică în alegerea executorilor judecătoreşti, negocierea onorariilor, participarea alături de executor la desfăşurarea procedurilor de executare silită mobiliară sau imobiliară;
 • Consultanţă juridică cu privire la modalităţile de recuperare a debitelor, analiza debitului, evaluarea sanşelor de recuperare, alegerea strategiei de recuperare, evaluarea costurilor de recuperare;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată pentru recuperarea debitelor;
 • Servicii de negociere şi tranzactionare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clientilor în proceduri rezolvare pe cale amiabilă a conflictelor;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul contestaţiilor la executare, validare poprire şi in orice alte actiuni judiciare în legatură cu executarea silită

Alte servicii

 • Redactarea şi/sau furnizarea opiniilor juridice şi informaţiilor cu privire la problemajuridică a clientului;
 • Elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenţii, statute etc.) şi asistenţă juridică la negocierile referitoare la acestea;
 • Elaborarea de opinii legale;
 • Participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condiţiile legii;
 • Infiintare asociaţii/ fundaţii;
 • Inregistarea modificarilor aduse actelor constitutive;
 • Reprezentare şi asistare în fata instanţei de judecată şi a altor autorităţi competente;
 • Orice alte consultaţii în domeniul juridic.

Servicii recrutare

Resursele umane sunt una din cele mai importante investiții ale unei companii. Practic, nici o companie nu poate crește fără resurse umane. Succesul prin care se face managementul acestora este important atât pentru companiile mari cât și pentru companiile mici și mijlocii. Angajații sunt cei care creează, livrează și vând produsele și serviciile oricărei companii. De aceea, performanță, loialitatea și motivația angajaților sunt esențiale și pot crește când se face cu succes managementul resurselor umane.

Recuratarea și Selecția

 • Setarea procesului de recrutare end-to-end;
 • Auditul procesului de recrutare existent și a proceselor interne legate de HR;
 • Scrierea grilei de intervievare și a anunțului de angajare;
 • Identificarea candidaților în baza de date a companiei, pe site-urile de angajare și cele de social media și în alte surse;
 • Susținerea interviurilor de selecție;
 • Selecția candidaților și întocmirea listei scurte pentru a fi intervievați de către client;
 • Scrierea grilei de intervievare pentru interviul susținut de client;
 • Programarea interviurilor la client
 • Consultanță pe selecția candidaților și luarea deciziei de angajare.

Outplacement

Outplacement reprezintă procesul și procedurile prin care se oferă ajutorul angajatului care pleacă din companie în urmă unei concedieri sau a reducerii dimensiunilor unei orgnizatii. Acesta este susținut să obțină un alt loc de muncă sau să facă o reconversie profesională.. Programul de outplacement oferă angajaților structura și îndrumare în căutarea viitoarei oportunități în carieră și păstrează motivați angajații care rămân in companie deoarece văd că pentru colegii care au plecat s-a oferit tot suportul necesar.

 • Discuții individuale pentru evaluarea carierei, identificarea abilităților de a cauta un loc de muncă, orientarea către piață muncii și înțelegerea ei;
 • Consiliere în carieră pentru actualizarea și îmbunătățirea CV-urilor și a profilelor de LinkedIn;
 • Căutarea activă pe diferite canale de recrutare și agenții de recrutare a oportunităților de carieră;
 • Pregătirea pentru interviurile de angajare și negocierea salarială.